عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف انواع بافت: 

الف) بافت تاریخی ؛ بافت تاریخی مناطقی واقع در بخشهای قدیمی شهرها می باشد که تا پیش از آغاز قرن حاضر، یعنی شروع شهرنشینی جدید در ایران، سطح شهر را تشکیل می دادند این گونه بافت ها در زمان حاضر در مرکز شهرها واقع اند. جایگاه و جایگاه ویژه ای در شهر دارند و سطح نسبتاً گسترده و عملکرد نیرومند(عملکردهای فراشهری و در مقیاس منطقه ای و ملی) بر اهمیت آن افزوده می باشد. بازارهای سنتی شهری به عنوان مرکز دادوستد و بناهای با اهمیت دیگر مانند مراکز مذهبی­در این بافت ها واقع­شده اند. (پایان نامه­رومینا، راهنما یوسفعلی زیاری، سال 1384، صص 30)

ب) بافت قدیمی؛ بافت قدیمی نیز این گونه بافت در اطراف هسته اولیه شهرها (یعنی بافت تاریخی و پیوسته) به آن شروع به شکل گیری نمود. این بخش از شهر که در حد فاصل از گذر از شهرنشینی آرام بر شهرنشینی سریع شکل گرفت، نه چندان تاریخی می باشد و نه چندان جدید. حتی سازمان یابی فضایی آن چیزی در حد فاصل بافت تاریخی و جدید می باشد. می توان تصور نمود که کالبد شهرهای ایران در سه دهه اول قرن چهاردهم (ه.ش) از بافت تاریخی و قدیمی تشکیل شده بود. (پایان نامه­رومینا، سال 1384، ص 30)

ب) بافت جدید؛ در اوایل دهه چهل رشد شهرهای ایران سریع تر از دهه های پیشین و در اطراف بافت قدیمی آغاز گردید و در آغاز این رشد معمولاً در اطاف خیابان هایی که عناصر جدید را به شهر متصل می نمود صورت می گرفت و اگر در اطاف شهرها عناصر جاذب طبیعی، تاریخی و مذهبی وجود می داشت شهر به طرف آنها نیز گسترش می پیدا نمود. (پایان نامه­رومینا، سال 1384، ص 30)

6-2 نظریه های گردشگری (در جهان و ایران):

صاحبنظران متعددی درمورد گردشگری نظریه هایی را مطرح کرده اند که در این جا به بعضی از آنها تصریح می گردد که در این قسمت به بعضی از آنها می پردازیم. افرادی مانند برادون، اکرانز، گتز معتقد هستند که گردشگری از حالت تک بعدی ومحض خارج شده و دیدگاههای جدید آن را در ارتباط با مسائل اجتماعی و طبیعی قرار داده می باشد در واقع اگر گردشگری با دیگر مسائل اجتماعی و مقررات اکولوژیکی هم سویی نداشته باشد،برنامه­تنظیمی­نهایتاً­منجربه­شکست­خواهدشد. (ارمغان،1386،صص206و207و208)

*گتز نیز گردشگری و برنامه ریزی در آن را فرآیندی بر اساس پژوهش و ارزیابی و مبتنی بر شرایط بهینه در ایجاد ارتباط بین گردشگری، رفاه و حفظ محیط زیست می داند. و اما از دیدگاه ایده آلیستی برنامه ریزی برای گردشگری و گردشگری ملزم می باشد با منافع اقتصادی و اجتماعی در تمامی سطوح  همخوانی داشته باشد که برنامه ریزی گردشگری صرفاً به فرمول درآوردن برنامه ها و طرح ها برای آینده نیست. بلکه نحوه انجام آن به صورتی بدون آسیب نیز می گردد. و گردشگری در جهت اقتصاد باز اقدام می کند. که در چارچوب آن بایستی اهداف مشخص باشد و اما به نظر اکرانز سه عنصر، زوایای گوناگون گردشگری را تشکیل می دهند که عبارتند از: 1)جلب رضایت گردشگری. 2) حفظ محیط زیست3) تشویق عاملان و مبتکران گردشگری. (ارمغان،1386،ص25)

*اریک کوهن در مطالعه جهانگردی بر زندگی اجتماعی به چهار نوع تصریح می کند: 1) جهانگردی عمومی؛ که برای رفع خستگی به سیر و سفر می پردازند که اثر گذاری آن در منطقه کم می باشد. 2) جهانگردی فردی؛ که جهانگرد از آزادی اقدام بیشتر برخوردار می باشد و زیرا به تنهایی سفر می کند. 3) جهانگردی نوجو؛ که رد آن افراد گردشگر تنها سفر کرده و می کوشد راه تازه ای پیدا کرده تا با جامعه میزبان ارتباط پیدا کند که اندازه اثرگذاری آن زیاد می باشد. 4) جهانگردی آسانگرد؛ خانه و کاشانه خود را ترک کرده و زندگی جدیدی را در جامعه میزبان آغاز کرده و در جستجوی مسائل تازه بوده و بیشترین اثر را  در جامعه میزبان دارد. (ارمغان، 1386،ص26)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه