عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

و اما ویژگی هایی که یک گردشگری پایدار می تواند داشته باشد: 1) گردشگری بایستی با شیوه ای پایدار و باثبات برنامه ریزی شده به طوری که همه سیستمهای اقتصادی، منابع محیطی و طبیعی محل مورد نظر مورد طرفداری قرار گیرد. 2) بایستی در اجرای برنامه های گردشگری مساوات و عدالت در تقسیم درآمد بین جامعه میزبان و دست اندرکاران در این زمینه باشد. 3) پزوهشهایی درمورد ماهیت گردشگری بایستی در اختیار تمام افراد جامعه قرار گیرد. 4) در تمامی مراحل توسعه گردشگری بایستی همواره کنترل هایی در همه امور انجام گردد تا مسئولان اطمینان داشته باشند که افراد محلی به صورت عادلانه از آن برخوردار می شوند.                5) و در توسعه گردشگری بایستی بین شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، طبیعی ارتباط معقولی وجود داشته باشد. 6) سازمان های مختلف بایستی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برای محیط و جامعه میزبان برای                  شیوه های رهبری جامعه ارزش قائل باشند و اما اهدافی که در این زمینه هست و شامل : 1) بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان . 2) رعایت برابری و مساوات بین دو نسل در درون یک نسل . 3) حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم زیست محیطی .4) حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی بین جوامع. 5) ایجاد تسهیلات و امکانات به گونه ای که دیدار کنندگان بتوانند تجربه کسب کنند. (ارمغان، 1386، صص97 و98)

و سازمان گردشگری(WTO) راهی را برای تداوم توسعه گردشگری ارائه نموده می باشد. که اساس توسعه پایدار گردشگری را در ارتباط بین سه جزء سازنده مستقر می گردد که عبارتند از:

محیط زیست گردشگری

عوامل خارجی                         عوامل خارجی

شکل( 2-2 ) عناصر تشکیل دهنده گردشگری؛

 

بازدیدکننده

مأخذ:(ارمغان ،1386، صص94 و 95)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

19-2 موانع اجتماعی و خدماتی، اجرایی در بخش گردشگری:

در مسیر بسط و توسعه گردشگری در کشور موانعی هست که به بعضی از آنها تصریح می گردد.

1)یکی از این عوامل پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد گردشگری و جاذبه های توریستی کشور و جدی نگرفتن در آمدهای حاصل آن می باشد.

2)افزایش هزینه های زندگی باعث می گردد تا خانواده ها بعضاً به فکر حذف مخارج سفر افتاده و همچنین کمبود امکانات رفاهی و پزشکی و نبود برنامه ریزی مناسب با آنها.

3)دیگر اینکه آن گونه که بایستی ما با اصل تجارت جهانی آشنا نیستیم و همچنین موانع قانونی و اداری نظیر مقررات دست و پاگیر گمرکی و صدور روادید.

4)نبود امکانات مناسب برای پذیرایی و لزوم متخصص بودن مدیران آزانس های مسافرتی به عنوان یکی از شاخص ها می باشد که ضعف این گونه خدمات و بی توجهی به بیمه گردشگری در این زمینه می باشد.

5)تنگناهای سیستم حمل ونقل درونشهری.

6)ضعف امکانات و تسهیلات ورود و خروج اتباع خارجی و… . (دامغانیان، سال1386،ص 25)

مکان های تاریخی بسیاری به علت های متعددی نتوانسته می باشد گردشگران را جذب کند. در مورد این اماکن آن گونه که بایستی تبلیغ نشده می باشد. و از حیث مراقبت و نگهداری، فعالیت های کافی صورت نگرفته می باشد. بعضی نیز در معرض تخریب قرار گرفته اند. حتی بروشورهای اطلاع رسانی به گونه کافی و کاملاً گویا در ارتباط با آنها وجود ندارد.(دامغانیان، توانمندی‌ها وراهکارهای توسعه گردشگری،صص 25، سال1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه