ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

این اختلاف نظرها به دستگاه های دولتی مربوطه، مانند شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی نیز نفوذ یافته می باشد. آنان برای به نتیجه رساندن اعتقاد خود، با یکدیگر رقابت می کنند؛ چنان که در اصفهان، جهت تعریض خیابان حکیم، اقدام به تخریب حمام خسروآقا کردند، و پس از اعتراض سازمان های دیگری زیرا میراث فرهنگی، و دوستداران میراث کهن، تصمیم به بازسازی این بنای تخریب شده، براساس ویرانه های باقی مانده، و مطابق با طرح های موجود آن گرفتند! البته مردود شمردن تغییر و تحول در بافت های قدیمی، منطقی نیست؛ اما بایستی به ارتباط صحیح، میان سنت و مدرنیته تأکید داشته باشیم و بدانیم، همین ابنیه­ی دوره ی صفویه که در زمان ما قدیمی به شمار می آید، در عصر شاه عباس، جدید بوده می باشد، و بایستی در کنار بناهای تاریخی آن وقت که در دوره ی سلجوقیان ساخته شده بود مانند مسجد جامع قرار گیرد؛ اما کوشش بر آن بوده می باشد که میان این دو بافت قدیم و جدید، ارتباط منطقی و اصولی مستقر گردد؛ نه این که مانند عصر حاضر با ساختن برج جهان نما، بنا به تعبیری «خاری بر چشم تأثیر جهان بنشانیم». ( دهقان نژاد،1389،سایت فرهنگی-هنری راسخون)

به نظر می رسد برای این که هر گونه دخالت در بافت قدیم، تابع اصول و قوانین انسانی باشد بایستی نظام این بافت را جست و جو کنیم و بایستی خود، سابقه ی زندگی در این بافت را داشته باشیم.بایستی با بشر های آن بافت، الفت داشته باشیم، و با شأن انسانی آن بافت، تماس مستقر کنیم، و بالاخره به کار اجرایی خود، طریقه انسانی ببخشیم. (نقل به مضمون: مجابی، سال1387،ص 143)

«در ایجاد ارتباط و پیوند میان سنت و مدرنیته در معماری و شهرسازی، از تأثیر احساس بر زندگی بشر نباید غافل بود؛ تأثیری که اگر چه ممکن می باشد تعیین آن در بعضی زمان ها آسان نباشد؛ اما به خصوص در شکل دادن فرهنگ کنونی ما واجد اهمیت و معنای فراوان می باشد»(گیدن،1365، ص 679)

در نظر داشتن فرهنگ و سنن، در شهرسازی دنیا مورد توجه قرار گرفته می باشد، به ویژه با به وجود آمدن تفکر پست مدرنیسم، اغلب معتقدان به این مکتب، نسبت به شیوه های جدید شهرسازی، اظهار عدم تمایل می کنند.
«عده ای از معماران متعهد عصر حاضر در هند، می کوشند تا معماری معاصر را به گونه ای تغییر دهند که هم دارای محتوای فرهنگی و تاریخی، و هم پاسخ گوی نیاز قرن بیست و یکم باشد» .
راج سیاق در سال 1364 نوشت: «کوشش نسل ما، ایجاد ارتباط بین معماری گذشته و دوران معاصر، با حفظ زنجیره آن می باشد».( سیاق، 1379، صص 58 – 61)

اما از این بحث نتیجه می گیریم؛ عناصر و اجزای شهرهای تاریخی و بافت قدیم، حاوی اطلاعاتی می باشد که تأثیر فرهنگی این عناصر را در ارتباط با دیگر تأثیر ها بر ما عیان می سازد، و مشخص می کند که گذشتگان ما بدون تفکر، اقدام به ساخت و ساز نکرده اند، و برای هر گونه معماری؛ توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی وجود داشته می باشد. در این بین، تأثیر مردم و خواسته های اعتقادی و فرهنگی بسیار کلیدی بوده می باشد، و ضمن این که از تجربیات پیشینیان خود بهره گیری می کردند، از خلاقیت و ابتکار هم دور نبوده اند.ارتباط میان اجزاء و عناصر شهری در ساخت و سازهای گذشته، بیشتر مورد توجه قرار
می گرفته می باشد، و هر گونه تحولی، بدون در نظر گرفتن اجزای دیگر، مورد نظر نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در                     زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه