ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

لغزش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از دیدگاه زمین شناسی به حرکت توده ای بزرگ سنگ و خاک، زمین لغزش گفته می گردد در این حرکات توده مورد نظر به صورت ناگهانی یا بطور بطنی از مکان اصلی خود جدا شده و بر روی سطح شیبدار می‎لغزد. برای رخ دادن زمین لغزش سه شرط لازم می باشد.

– شیب بایستی به اندازه کافی تند باشد تا توده ی خاک بتواند بلغزد

– در عمق خاک یک لایه غیر قابل نفوذ یا نفوذ پذیری کم وجود داشته باشد.

– در لایه سطحی خاک آب به مقدار کافی وجود داشته باشد. سرعت لغزش به درجه شیب زمین و جنس لایه های زیرین بستگی دارد. هرچه شیب زمین بیشتر باشد اقدام لغزش سریعتر خواهد بود و اگر لایه غیر قابل نفوذ زیرین رسی باشد اقدام لغزش سریعتر انجام خواهد گرفت. با نگاه به حوادث غیرمترقبه نشان می‎دهد که زمین لغزش پس از زلزله مهمترین عامل خسارت می باشد. این پدیده بدلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی هر ساله در نقاط مختلف کشورمان خسارات قابل توجهی ایجاد می کند. در واقع عدم در نظر داشتن موضوع پایداری شیبها سبب شده می باشد که بدنبال بارندگیهای بهاری، وقوع زلزله و غیره لغزش هایی اتفاق بیافتد. در حوضه امامزاده ابراهیم بیشترین لغزش ها در شیب های 60 تا 80 درصد و 30 تا 60 درصد رخ داده می باشد. همچنین از نظر پوشش گیاهی در پوشش های جنگلی انبوه با 70 تا 100 درصد نظاره می شوند و از نظر جهت این لغزشها در جهات جنوبی تر که آفتابگیرتر نیز می باشند اتفاق افتاده می باشد. و جهات جنوبی تر بدلیل برخورداری از ساعات آفتابی بیشتر خشکتر از جهات شمالی اند به همین دلیل تنوع گونه های گیاهی در جهات یکسان نیست ضمن آنکه پوشش گیاهی در جهات جنوبی و شرقی بیشتر تحت تاثیر عوامل مخرب طبیعی و یا تغییر کاربری زمین توسط عوامل انسانی قرار می گیرد. به نظر می رسد که این تغییر می تواند طریقه کاهش اثرات موثر پوشش گیاهی در بروز لغزش را بیشتر نماید بطوریکه جهت رو به جنوب اکثرا به دلایلی که ذکر گردید نسبت به جهات شمالی از غنای گیاهی کمتری برخوردار می باشد.

در بازدید های میدانی به اقدام آمده بیشترین عنصر مورد تهدید جنگل بوده می باشد و عناصر دیگر نیز مانند اراضی کشاورزی و راه ارتباطی نیز مورد تهدید این پدیده می باشد. البته نوع بهره برداری اهالی در این مناطق از عوامل تشدید کننده لغزش زمین بوده می باشد که اراضی مجاور مورد تهاجم بشر قرار می گیرد و تغییر کاربری اراضی توسط روستاییان در از بین بردن جنگل و تبدیل آن به چراگاهها و یا تبدیل آنها به باغات از آن جمله هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه